שירות Informatix -סקירת ספרות מקצועית אודות מצב רפואי

בעת מחלה פעמים רבות אנו פונים לחיפוש עצמאי באינטרנט לשם קבלת מידע. אם זאת, עולם מלא וחשוב של מידע מחקרי עדכני אינו חשוף עבורנו. עומס המידע הזמין באינטרנט עשוי להוביל למסקנות שגויות. שירות Informatix מעניק ללקוחות בתוכנית סקירת ספרות מקצועית אודות המצב הרפואי, הכוללת: איתור מקורות מידע עדכניים, מחקרים קליניים המתבצעים בארץ ובעולם, מידע על אופני הטיפול הקיימים וכן אודות טיפולים חדשניים וניסיוניים. סקירת הספרות המקצועית של Informatix מאפשרת ראייה רחבה אודות מצב רפואי, מקלה על בחירת הטיפול הנכון ומכוונת להשגת התוצאות המיטביות.

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ