פאנל מומחים – חוות דעת שניה

חוות דעת רפואית מפורטת ערוכה על ידי רופא מומחה. חוות הדעת תכלול את תקציר המקרה הרפואי, אבחנה ומידע רפואי תומך בהמלצות הרפואיות לטיפול. השירות יינתן במקרה של מחלות כהגדרתן בתקנון המינויים ולאחר קבלת חוות דעת ו/או המלצות לטיפול מגורם רפואי קודם.

קבלת החלטה רפואית בזמן מחלה אינה דבר קל, שיקול דעת מוטעה עשוי לגרום לעיכוב במתן טיפול ואף החמרה במצב הרפואי. קבלת חוות דעת נוספת היא זכות המעוגנת ב"חוק זכויות החולה" עם זאת לא מעט מטופלים מתקשים לממש אותה ממגוון סיבות.

חוות הדעת השנייה בתוכנית בריאות 365 הניתנת על ידי שירות פאנל מומחים של Medical Opinion יכולה לפתוח למנויים בתכנית אפשרויות חדשות לטיפול ולהתמודדות.

השירות ניתן על ידי רופאים מומחים המבססים את דעתם על סמך בחינה מחדש של האבחון הראשוני, נתוני דו“ח סיכום מחלה, ניתוח מסמכים ובדיקות מעבדה. כמו כן, שירות פאנל מומחים מלווה את המנוי בתהליך, בליווי אישי של רופא או אחות לפי הצורך.

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ